รายชื่อวัดที่สามารถไปได้ด้วย Tuk Tuk Hop
(จอดรับส่งตามจุดเท่านั้นระหว่าง 8:30AM - 6:00PM)

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - วัดพระแก้ว (จุด 2 )
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร - วัดระฆัง (จุด 2 + เรือข้ามฟาก)
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (จุด 2 )
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร - วัดโพธิ์ (จุด 3 )
 • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร - วัดอรุณ (จุด 3 + เรือข้ามฟาก)
 • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (จุด 6 )
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (จุด 12 )
 • วัดราชนัดดารามวรวิหาร - โลหะปราสาท (จุด 19 )
 • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร – ภูเขาทอง (จุด 11 )
 • วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (จุด 8 )
 • วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (จุด 9 )
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (จุด 17 )
 • ศาลหลักเมือง (จุด 16 )

หมายเหตุ

 • ลูกค้าต้องมี Tuk Tuk Hop app เเละ valid pin สําหรับวันที่เที่ยว ถึงจะสามารถใช้บริการ Tuk Tuk Hop ได้
 • ลูกค้าต้องมี internet access ถึงจะใช้ app เราได้
 • รายละเอียดสถานที่จุดรับส่งสามารถเข้าไปดูได้บน app ของเรา